Ons land verandert. Structurele verandering in onze maatschappij en in economische activiteiten maakt dat het grondgebruik van functie verandert. Daarentegen is er wellicht, afhankelijk van keuzes, meer grond nodig voor wonen, werken en recreƫren rond groeikernen in het bijzonder in de Randstad.

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) is het aannemelijk dat, als gevolg van de bevolkingsgroeiprognose tot 2035, er meer behoefte aan veelsoortige woonruimte zal zijn. De bevolkingssamenstelling verandert. De behoefte aan zorg en aangepaste woningen neemt toe. Vooral de sociale huisvesters staan dan voor een grote opgave. Zij hebben de wil om te investeren in nieuwbouw, herstructurering en renovatie. Samen met lokale overheden zal er, waar nodig, grond aangekocht worden. In veel gemeenten in de Randstad is de vraag actueel hoe om te gaan met ruimtelijke kwalitatieve opgaven, sociaal economische versterking van sommige woonwijken.

Projectontwikkelaars zijn overgegaan tot het in een steeds vroeger stadium aankopen van binnen- en buitenstedelijke locaties waardoor de vraag toeneemt.

ArmadiX is met haar relaties en contacten in staat om vroegtijdig mogelijkheden te signaleren en marktconform en discreet voor u op te treden. Onze brede ervaring in alle aspecten van onroerend goed transacties garandeert een soepel verloop van het verwervingsproces of eventuele samenwerking met grondbezitters.