Visie

Duurzaamheid; inmiddels een verworden (mode) woord als een verzameling van ideële en maatschappelijk gewenste doelstellingen. Daarnaast wordt duurzaamheid steeds vaker als voorwaarde gesteld voor het verkrijgen van onder meer subsidies of overheidsopdrachten. Hier dicht tegen aan ligt uiteraard het maatschappelijk verantwoord ondernemen en good governance, begrippen die een tegenbeweging in gang hebben gezet jegens handelen van ondernemingen met louter en alleen een financiële winstdoelstelling.

ArmadiX brengt deze begrippen terug naar de praktijk van alle dag vanuit de overtuiging dat we met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben voor de toekomst van onze kinderen en dat deze verantwoordelijkheid praktisch en haalbaar kan worden ingevuld. Zodat investeren in duurzaamheid zich ook vertaald in financieel meetbaar succes, zoals het toepassen van duurzame materialen die qua onderhoud en levensduur voorop lopen. Zoals het investeren in het besparen van bijvoorbeeld energie en water met een rendement op de lange termijn. Duurzame ontwerpuitgangspunten voor de leefomgeving en de gebouwen. Een voorbeeld is het toepassen van reststoffenbeton waardoor niet alleen wordt bespaard op het gebruik van primaire grondstoffen maar tevens een forse reductie plaatsvindt in de CO2-uitstoot.

Deze duurzame maatregelen worden al vroeg in het ontwerpproces ingebracht en doorgerekend op zowel het milieu- als het financiële rendement. Zodat u als opdrachtgever bewust kunt kiezen. Dat is waar duurzaamheid over moet gaan.

Bijzondere aandachtspunten:

  • Duurzaamheidsambitie;
  • Life-cycle managementconcept;
  • Verdichting van bestaande woonwijken en bedrijfsterreinen;
  • Herontwikkeling van bestaande gebouwen en bedrijfsterreinen;
  • Beheer in het teken van duurzaamheid, doelmatig en effectief;
  • Het collectief inkopen van (duurzame)diensten.

Partners

Under construction.

Links

cradle to cradle

duurzaamgebouwd
Hercuton