Concept ontwikkeling benaderen wij vanuit het functioneren van de wijk. Op welke wijze kan een locatie het beste bijdragen aan het functioneren van een buurt of wijk?

De ontwikkelde concepten zijn de basis voor het verder ontwikkelen van projecten in een (steden)bouwkundig plan, architectonisch ontwerp en de daarbij behorende financiële onderbouwing.

Concepten voor:

  • Verdichting van bestaande woonwijken en bedrijfsterreinen
  • Herontwikkeling van bestaande gebouwen en bedrijventerreinen
  • Uitbreidingslocaties/uitleglocaties;
  • Stedelijke vernieuwingslocaties;
  • Utiliteit- en woningbouw.

Programma, ruimtelijke invulling en haalbaarheid worden hierbij op elkaar afgestemd. Hierbij speelt duurzaam ontwikkelen met een groot hart voor de toekomstvastheid en leefbaarheid van onze leefomgeving een grote rol.

Bij gebiedsontwikkeling is het van belang om snel inzicht krijgen in de haalbaarheid van een project. Het opstellen van een quickscan voor de grondexploitatie met bijbehorende risicoanalyse behoort tot onze expertise.

Het in kaart brengen van de planeconomie, de infrastructuur, duurzaamheidsdoelstellingen, het procesmanagement is bij ons in goede handen. Wij adviseren in alle fasen van dit proces passend binnen uw randvoorwaarden.

Waar nodig maken we gebruik van partners/adviseurs al dan niet in projectgroepen. Zodoende worden alle specifieke expertises, waaronder bouwkosten, vastgoedmanagement, techniek en duurzaamheid, gebundeld in één totaal concept.