Kostenmanagement begint met inzicht en is essentieel voor een verantwoorde sturing van een project. Dat vereist duidelijke begrotingen van de (bouw)kosten, die gebaseerd zijn op actuele kostenkengetallen. Rekeninghoudend met ambities (kwaliteit en tijd) maar ook met de beschikbare middelen. Dat leidt tot doeltreffend risicomanagement ten aanzien van de kosten.

Het ontwerpproces is gebaat bij deskundig en assertief (bouw)kostenmanagement. Daarom worden, waar nodig, voorstellen in gebracht die leiden tot een kwalitatief beter project binnen het budget.

Beheersen van de ontwikkel- en bouwkosten en het rendement:

  • Ontwikkelstrategie confronteren met de bijbehorende (ontwikkel)kosten;
  • Vaststellen van de grondkosten;
  • Vaststellen van de bijkomende kosten;
  • Vaststellen planning en financieringskosten;
  • Selectie van aannemers, leveranciers, architect, constructeur en het analyse van prijsopgaven op basis van tegen-begroting;
  • Benodigde gesprekken met overheden, nutsbedrijven, waterschap, brandweer, architect etc.;
  • Vaststellen kosten van de bouwplannen (stedenbouw en/of architectuur);
  • Controle van de contractstukken;
  • Bepalen stichtingskosten;
  • Financiering prognoses.

Tijdig weten waar je aan toe bent. Weten wat de financiële consequenties zijn van projecten en of ideeën maakt het noodzakelijk om zo snel mogelijk inzicht te krijgen. Wij willen u precies kunnen vertellen of uw plannen haalbaar zijn.