Vastgoedmanagement

Voor uw situatie bieden wij maat- werk op het gebied van commercieel-, administratief -, technisch beheer.

Commercieel- en administratief beheer is ons inziens een expertise waarbij de belangen van gebruiker en opdrachtgever/belegger/eigenaar in evenwicht moeten zijn met die van de gebruiker/huurder. Continuïteit, huurverlenging, constante kwaliteit, zijn zaken waar alle partijen naar op zoek zijn. Vanuit ons perspectief staat de klant (gebruiker) dus centraal. Heldere communicatie met de klant maar ook met de opdrachtgever/eigenaar is hierbij een belangrijke voorwaarden.

Veder vinden wij het onderstaande van belang voor een adequaat beheer:

  • Beheer in het teken van duurzaamheid, doelmatig en effectief;
  • Goede en tijdige managementinformatie;
  • Klanttevredenheidsonderzoek om dienstverlening te kunnen optimaliseren;
  • Maatwerk en individueel samen te stellen dienstenpakketten;
  • Actief beheer; een snelle respons op vragen en ontwikkelingen;
  • Het aansturen van facilitaire dienstverlening;
  • Kiezen voor structurele oplossingen;
  • Het collectief inkopen van (duurzame)diensten.

Technisch beheer vereist een deskundigheid op het gebied installatie- en bouwkundig onderhoud. Wij regelen het technische beheer van uw gebouw, wij managen het planmatig onderhoud en de uitvoering. Hierbij kijken wij naar de gehele levensduur (Life cyclemanagement)van het project.

Ieder goed onderhoudsproject start met een conditiemeting. De conditiemeting legt de basis voor het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan.

ArmadiX heeft expertise opgebouwd in onderhoud-, renovatie -en restauratieprojecten.