Het bouwproces is uitdagend, complex en vol risico’s. Succesvolle projecten zijn naar onze ervaring strak gestuurde projecten. Deze projecten zijn goed voorbereid. Hierbij is aandacht voor de juiste bezetting, voldoende en capabele mensen. Zij hebben grip op de projecten en de risico’s.

ArmadiX begeleidt de opdrachtgevers bij het realiseren van hun ambities binnen afgesproken randvoorwaarden (kwaliteit, tijd, duurzaamheidsambitie en geld). Voor ons is kennis en deskundigheid de inzet om te komen tot een resultaatgericht project. Hierbij vormen communicatie en coördinatie de rode draad in het proces.

Het ontwikkelproces begint vaak met de gebiedsontwikkeling, architectenselectie, al dan niet via een Europese aanbesteding. Als partner sturen wij namens de opdrachtgever alle ingeschakelde adviseurs en eventueel uitvoerende partijen rechtstreeks aan. Wij kiezen dus voor een integrale benadering van het ontwikkel-/bouwproces, en dagen partijen uit om creatieve oplossingen in te brengen.