Het is de verwachting van ArmadiX dat de door het CPB voorspelde prognose van de bevolkingsgroei in Nederland tot 2035 en de veranderende samenstelling ervan, zal leiden tot een grotere claim op de beschikbare ruimte, vooral in de Randstad.

Dit zal extra inspanningen vergen van partijen. De opdracht, groot stedelijke herstructurering, verdichting, herontwikkeling van bestaande gebouwen en bedrijfsterreinen vraagt om maatschappelijk betrokken en professionele partners die elkaar helpen bij het realiseren van de (vastgoed) ontwikkelopgaven.

Woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke en naar onze mening een leidende rol in het oplossen van problemen in wijken en buurten. Zij doen dit onder meer door het realiseren van woningen en maatschappelijk vastgoed. Veder zal er een grote rol weg gelegd zijn voor professionele ontwikkelaars. Zij zullen, met het inzicht vanuit de markt, bijdragen aan de differentiatie van vastgoed (wonen, werken en recreëren). ArmadiX is gericht op het optimaliseren van het financiële – en projectresultaat.

“Betrokken en gericht op een DUURZAAM resultaat”

Wij zijn een betrokken projectontwikkelaar die zoekt naar optimalisatie voor partijen door:

  • Alle benodigde disciplines zelf in huis te hebben om “onze” projecten succesvol te ontwikkelen;
  • Brede horizon aan te houden; verder kijken dan alleen de “eigen” Vastgoedontwikkeling;
  • Veel in verschillende soorten projecten actief te zijn (herstructurering, vernieuwbouw, maatschappelijk vastgoed, bijzonder vastgoed);
  • Verrassend en vernieuwend te zijn; maar standaard/effectief waar het kan.

Ontwikkelingsmanagement,

ArmadiX kan in verschillende fasen worden ingezet. Wij begeleiden projecten met beheersing van tijd, geld en kwaliteit. In de commerciële fasen van een ontwikkeling, initiatief tot aan het voorlopig ontwerp is de meeste winst te boeken; financiële grip, bewaken van de kwaliteit en voortgang van het plan en het op één lijn zetten en houden van de diverse stakeholders.