IMG_20180614_153441Juli 2018

In opdracht van Stravast B.V. zal Armadix Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) uitvoeren voor een aantal in beheer zijnde VvE’s.

Laakhaven/Verheeskade.

Uitgangspunt: Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

  1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in debouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.
  2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.